Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Mr Dafydd Elgan Davies - Pennaeth ysgol ffederal Betws Gwerful Goch ac Ysgol Bro Elwern Mrs Helen Hitchmough - Ysgrifenyddes Miss Elain Hughes - Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Mrs Heledd Hughes - Athrawes y Cyfnod Sylfaen Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Mrs Dona Roberts - Athrawes Miss Elain Jones - Cymorthyddes Mrs Linda Spencer - Cogyddes Mrs Jane Branch - Clwb Brecwast Mr David Nuttall - Gofalwr

Staff

Mr Dafydd Elgan Davies - Pennaeth ysgol ffederal Betws Gwerful Goch ac Ysgol Bro Elwern Mrs Helen Hitchmough - Ysgrifenyddes Miss Elain Hughes - Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Mrs Heledd Hughes - Athrawes y Cyfnod Sylfaen Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Mrs Dona Roberts - Athrawes Miss Elain Jones - Cymorthyddes Mrs Linda Spencer - Cogyddes Mrs Jane Branch - Clwb Brecwast Mr David Nuttall - Gofalwr

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs