Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Mae gan y ffederasiwn un corff Llywodraethol gyda cynrychiolaeth deg or ddwy ardal. Bydd y llywodraethwyr yn mynychu cyfarfodydd yn gyson er mwyn cael dealltwriaeth o safonnau yr ysgol. Defnyddir arbenigedd gwahanol aelodau mewn gwahanol gyfarfodydd. Bydd Cadeirydd y corff yn cynyrchu adroddiad y corff llywodraethol yn flynyddol. Llywodraethwyr Betws a Bro Elwern: Elain Hughes (Athrawes) Helen Hichmough (Staff) Trebor Edwards (AALl) Donna Roberts (AALl) Eryl Evans (Cymuned) Hefin Lloyd-Davies (Cymuned) Emyr Williams - Cadeirydd (Rhiant) Lisa Lloyd-Davies (Rhiant) Sally Lloyd-Davies (Rhiant) Dafydd Elgan Davies (Pennaeth) Nest Davies (Clerc) --- Ffion Jones (Athrawes) Iona Roberts (Staff) Aled Roberts (AALl) Clwyd Jones (Cymuned) Sian Parry (Cymuned) Sian Jones (Rhiant) Alun Pritchard - Is Gadeirydd (Rhiant) Alan Williams (Rhiant) Dafydd Elgan Davies (Pennaeth) Nest Davies (Clerc)

Llywodraethwyr

Mae gan y ffederasiwn un corff Llywodraethol gyda cynrychiolaeth deg or ddwy ardal. Bydd y llywodraethwyr yn mynychu cyfarfodydd yn gyson er mwyn cael dealltwriaeth o safonnau yr ysgol. Defnyddir arbenigedd gwahanol aelodau mewn gwahanol gyfarfodydd. Bydd Cadeirydd y corff yn cynyrchu adroddiad y corff llywodraethol yn flynyddol. Llywodraethwyr Betws: Elain Hughes (Athrawes) Helen Hichmough (Staff) Trebor Edwards (AALl) Donna Roberts (AALl) Eryl Evans (Cymuned) Hefin Lloyd-Davies (Cymuned) Emyr Williams - Cadeirydd (Rhiant) Lisa Lloyd-Davies (Rhiant) Sally Lloyd-Davies (Rhiant) Dafydd Elgan Davies (Pennaeth) Nest Davies (Clerc) --- Ffion Jones (Athrawes) Iona Roberts (Staff) Aled Roberts (AALl) Clwyd Jones (Cymuned) Sian Parry (Cymuned) Sian Jones (Rhiant) Alun Pritchard - Is Gadeirydd (Rhiant) Alan Williams (Rhiant) Dafydd Elgan Davies (Pennaeth) Nest Davies (Clerc)

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs