Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

CRhA

Dibynnwn yn drwm ar y Gymdeithas yma am arian ychwanegol a thrwy eu hymdrech rydym wedi gallu prynu cyfresi darllen amrywiol, offer TGCh, Gwerslyfrau a llawer mwy. Yn flynyddol cynhelir Ffair Nadolig, Barbeciw a threfnir ystod o weithgareddau eraill. Heb gefnogaeth y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon buasai’r ysgol yn fyr iawn o adnoddau. Mawr yw ein diolch iddynt. Croesewir pob rhiant i ymuno â'r Pwyllgor ac mae'r gefnogaeth a roir i'r gweithgareddau a drefnir yn cael ei werthfawrogi yn fawr. Credwn na fedr yr ysgol fodoli fel uned ar ei phen ei hun ac y dylem gyfrannu i'r gymuned yr ydym yn bodoli ynddi. Cymerwn gamau pendant tuag at hyn drwy gymell y disgyblion i ddosbarthu anrhegion diolchgarwch i'r henoed, noddi elusennau lleol, gwahodd aelodau o'r gymuned i weithgareddau'r ysgol ac annog defnydd lleol o gyfleusterau'r ysgol. Gwnawn ymdrech i godi arian tuag at elusennau amrywiol. Trefnir ymweliadau yn rheolaidd â chwmniau lleol i gyfoethogi cwricwlwm y plant a datblygu mentergarwch.

CRhA

Dibynnwn yn drwm ar y Gymdeithas yma am arian ychwanegol a thrwy eu hymdrech rydym wedi gallu prynu cyfresi darllen amrywiol, offer TGCh, Gwerslyfrau a llawer mwy. Yn flynyddol cynhelir Ffair Nadolig, Barbeciw a threfnir ystod o weithgareddau eraill. Heb gefnogaeth y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon buasai’r ysgol yn fyr iawn o adnoddau. Mawr yw ein diolch iddynt. Croesewir pob rhiant i ymuno â'r Pwyllgor ac mae'r gefnogaeth a roir i'r gweithgareddau a drefnir yn cael ei werthfawrogi yn fawr. Credwn na fedr yr ysgol fodoli fel uned ar ei phen ei hun ac y dylem gyfrannu i'r gymuned yr ydym yn bodoli ynddi. Cymerwn gamau pendant tuag at hyn drwy gymell y disgyblion i ddosbarthu anrhegion diolchgarwch i'r henoed, noddi elusennau lleol, gwahodd aelodau o'r gymuned i weithgareddau'r ysgol ac annog defnydd lleol o gyfleusterau'r ysgol. Gwnawn ymdrech i godi arian tuag at elusennau amrywiol. Trefnir ymweliadau yn rheolaidd â chwmniau lleol i gyfoethogi cwricwlwm y plant a datblygu mentergarwch.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs