Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Betws GG

Croeso i wefan Ysgol Betws Gwerful Goch. Ysgol wledig naturiol Gymraeg yw Ysgol Betws Gwerful Goch. Cymraeg yw prif iaith a chyfrwng yr ysgol. Ein prif amcan yw gofalu fod plant yn derbyn eu haddysg mewn awyrgylch gartrefol hapus lle maent yn mwynhau dysgu. Mae’r ysgol yn gymdeithas glos a cheir perthynas agos a brwdfrydig rhwng staff, rhieni, llywodraethwyr ac aelodau'r gymdeithas i sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle gorau posib yn ein gofal. Dyma rhai o’n amcanion eraill ... I ddatblygu awyrgylch bwrpasol weithgar rhwng staff a disgyblion. I hyrwyddo datblygiad unigol yn y sgiliau elfennol fel y bydd pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd ei lawn botensial. I geisio cydbwysedd rhwng gwaith ffurfiol a gwaith creadigol ac i roddi cyfleoedd i’r plant gael eu symbylu i ddilyn trywydd ymchwiliol a meddwl annibynnol. Ceisiwn gyflwyno sylfeini cadarn ym mhob agwedd o’r Cwricwlwm ac i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio’r wybodaeth yma yn y byd sydd ohoni heddiw er mwyn i’r plant ddeall sut y cynhelir ein safonau byw. I fod yn ymwybodol o, yn sensitif i, anghenion emosiynol, gallu, ysbrydol a chorfforol y plentyn unigol. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn adnabod pob plentyn yn drylwyr ac yn sgil hyn yn gallu rhoi addysg gyflawn yn gorfforol, emosiynol ac yn feddyliol fel y gallent ddatblygu’n gymeriad llawn. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon,cofiwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn yr ysgol. Yn gywir, Mr Dafydd Elgan Davies

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Betws GG

Croeso i wefan Ysgol Betws Gwerful Goch. Ysgol wledig naturiol Gymraeg yw Ysgol Betws Gwerful Goch. Cymraeg yw prif iaith a chyfrwng yr ysgol. Ein prif amcan yw gofalu fod plant yn derbyn eu haddysg mewn awyrgylch gartrefol hapus lle maent yn mwynhau dysgu. Mae’r ysgol yn gymdeithas glos a cheir perthynas agos a brwdfrydig rhwng staff, rhieni, llywodraethwyr ac aelodau'r gymdeithas i sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle gorau posib yn ein gofal. Dyma rhai o’n amcanion eraill ... I ddatblygu awyrgylch bwrpasol weithgar rhwng staff a disgyblion. I hyrwyddo datblygiad unigol yn y sgiliau elfennol fel y bydd pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd ei lawn botensial. I geisio cydbwysedd rhwng gwaith ffurfiol a gwaith creadigol ac i roddi cyfleoedd i’r plant gael eu symbylu i ddilyn trywydd ymchwiliol a meddwl annibynnol. Ceisiwn gyflwyno sylfeini cadarn ym mhob agwedd o’r Cwricwlwm ac i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddefnyddio’r wybodaeth yma yn y byd sydd ohoni heddiw er mwyn i’r plant ddeall sut y cynhelir ein safonau byw. I fod yn ymwybodol o, yn sensitif i, anghenion emosiynol, gallu, ysbrydol a chorfforol y plentyn unigol. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn adnabod pob plentyn yn drylwyr ac yn sgil hyn yn gallu rhoi addysg gyflawn yn gorfforol, emosiynol ac yn feddyliol fel y gallent ddatblygu’n gymeriad llawn. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon,cofiwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn yr ysgol. Yn gywir, Mr Dafydd Elgan Davies